Taxi �widnica, przew�z os�b, zakupy, dow�z dzieci, dor�czanie kwiat�w, holowanie
 
 

zam�w taxi przez internet!
przew�z os�b

MERC TAXI �WIDNICA

Stowarzyszenie Taks�wkarzy �widnickich "MERC" - korporacja powsta�a w grudniu 2005, firma gwarantuj�ca najwy�sz� jako�� us�ug, poniewa� tworz� j� kierowcy z wieloletnim do�wiadczeniem zawodowym.

Nasza misja to spe�nianie oczekiwa� najwybredniejszych klient�w wykonuj�c us�ugi taxi tylko samochodami marki MERCEDES, kt�re od dawna stanowi� synonim luksusu i bezpiecze�stwa.


zakupy
us�ugi

- przew�z os�b
- zakupy na telefon
- przesy�ki kurierskie
- obs�uga: transport uroczysto�ci rodzinne, zjazdy,
konferencje
- dor�czanie kwiat�w i prezent�w
- obs�uga: transport dla firm
- dow�z dzieci do szk� i przedszkoli
- holowanie i uruchamianie pojazd�w
- zlecenia abonamentowe i terminowe
- realizacja zlece� nietypowych

 


Wyprodukowano w prosite.pl
na zlecenie Merc Taxi �widnica
Wszelkie prawa zastrze�one

TAXI �WIDNICA | PRZEW�Z OS�B | HOLOWANIE | TRANSPORT | MERC TAXI